Open menu

Schouten Zekerheid Assuradeuren

Bel 010 - 288 44 44 voor vragen of meer informatie.
Wij helpen u graag!

Wij werken samen met de onderstaande verzekeraars

Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. heeft volmacht van diverse verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij bevoegd zijn voor deze maatschappijen zelf polissen op te maken en zelf schadegevallen te behandelen. Kortom: als volmachtbedrijf zijn wij een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen.

Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. treedt op als gevolmachtigd agent namens:

 • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
 • AIG Europe S.A.
 • Allianz Benelux N.V.
 • Allianz Global Assistance (AWP P&C S.A.)
 • ARAG SE Nederland
 • ASR Schadeverzekering N.V.
 • Chubb European Group Ltd.
 • Corins B.V.
 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
 • DUPI Underwriting Agencies B.V.
 • Elips Life AG
 • Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V.
 • HDI Global Specialty SE
 • Markel International Insurance Company Limited
 • MS Amlin Insurance SE
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
 • Samenwerking Glasverzekering N.V.
 • Quantum Leben AG

Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. is volledig onafhankelijk, de bovengenoemde verzekeraars noch andere verzekeraars en/of bemiddelaar(s) hebben een aandelenbelang in ons volmachtbedrijf en/of bemiddelingsbedrijf.

Meer informatie

Neem contact met ons op via 010 - 288 44 44 of stuur ons een e-mail.