Open menu

Schouten Zekerheid Assuradeuren

Bel 010 - 288 44 44 voor vragen of meer informatie.
Wij helpen u graag!

U heeft schade, wat nu?

Als u schade heeft in uw huis door bijvoorbeeld een brand, is dat erg vervelend. Daarom wil uw verzekeringsadviseur u zo snel en concreet mogelijk helpen op een deskundige manier. Na uw schademelding komen er veel zaken op u af. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen rondom schadebehandeling. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze aan uw verzekeringsadviseur of schade-expert, deze helpt u graag!

Na uw schademelding kunt u te maken krijgen met de volgende partijen:

 • Uw adviseur die uw belangen vertegenwoordigt bij de verzekeraar.
 • Direct na een brandschade kan naast de brandweer ook een salvagecoördinator langskomen. Deze treedt op namens de gezamenlijke verzekeraars en probeert de vervolgschade zoveel als mogelijk te beperken. Ook regelt hij indien nodig en gewenst praktische zaken, zoals onderdak, vervoer en kleding.
 • Een schadebehandelaar beoordeelt op afstand de toedracht van de schade en stelt vast of er een schade-expert ter plaatse moet komen kijken.
 • Een schade-expert komt in opdracht langs om uw schade te bespreken en uw vragen te beantwoorden. Hij treedt op als deskundige en stelt objectief de oorzaak van de schade en het schadebedrag vast. Op basis hiervan stelt hij een schaderapport op. Uiteraard zal hij daarover met u overleggen en uw akkoord vragen.
 • De schadebehandelaar beoordeelt vervolgens, op basis van de beschikbare gegevens, de polisvoorwaarden en eventueel het schaderapport van de schade-expert, de toedracht van de schade en kijkt of de schade is gedekt.
 • U kunt ook een eigen schade-expert in de arm nemen, ook wel een contra-expert genoemd. De contra-expert regelt namens u de schade met de verzekeraar. De kosten hiervan maken deel uit van de schade en worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit staat in de polisvoorwaarden. Als u hiervan gebruik wilt maken, adviseren wij u dit met de schade-expert of uw adviseur te bespreken. De experts moeten het samen eens worden over de schadeoorzaak en het schadebedrag.

Uw verzekeraar is vanaf het moment van schademelding verantwoordelijk voor een snelle en correcte behandeling en afwikkeling van uw schade. Deze schakelt in veel gevallen een schade-expert voor u in. De schade-expert:

 • Inventariseert samen met u de schade en onderzoekt de oorzaak.
 • Geeft tips om in de toekomst meer schade te voorkomen.
 • Bepaalt de omvang van de schade en controleert of het verzekerde bedrag klopt.
 • Zet in overleg met u de nodige werkzaamheden in gang.
 • Bespreekt de te nemen maatregelen, te treffen voorzieningen en berekent binnen de polisvoorwaarden het schadebedrag nodig voor herstel, herbouw of vervanging.
 • Houdt rekening met werkzaamheden die u liever zelf doet.
 • Schakelt in overleg met u een herstel- of schoonmaakbedrijf in.
 • Overlegt en onderhoudt het contact met de verzekeraar of uw verzekeringsadviseur.
 • Begeleidt het gehele schadeproces.

De schade-expert kan een expert zijn van de verzekeraar, of van een extern expertisebureau. Dit hoort u op het moment dat uw schade in behandeling wordt genomen. De schade-expert is op de hoogte van alle voorwaarden en clausules die voor uw verzekering gelden. Zo kan hij u snel en deskundig op weg helpen.

Schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Expert (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie staat op www.nivre.nl. De experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties. Deze kunt u lezen op www.verzekeraars.nl.

Wilt u naast de aangestelde schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade­-expert? Dan kunt u zelf ook een schade-expert inschakelen: een ‘contra-expert’. Uw eigen expert benoemt met de door de verzekeraar aangestelde schade-expert vooraf een derde schade-expert. Deze derde schade-expert bepaalt wat de schade is, als uw en de aangestelde schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoog­te van het schadebedrag.

De redelijke kosten van alle experts worden betaald, behalve kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben. Het kan bij­voorbeeld zijn dat de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten worden niet betaald, behalve als dat wettelijk verplicht is.

Om onverwachte kosten achteraf te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor u gaat doen. Uw verzekerings­adviseur kan u hierbij helpen. Heeft vragen over het inschakelen van een contra-expert? Stel ze aan uw verzekeringsadviseur.

Als u schade heeft en wij laten uw schade herstellen, dan geven wij een herstelbedrijf namens u de opdracht om de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Schadeherstel kan vaak op verschillende manieren en door verschillende bedrijven, zoals een bouwbedrijf of een schoonmaak­bedrijf. Er wordt altijd met u overlegd voordat een herstelbedrijf wordt ingeschakeld. De kosten van het herstelbedrijf worden betaald door de verzekeraar. Misschien wilt u dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert. Vaak is dat mogelijk. Het herstelbedrijf laat u dan van tevoren weten hoeveel dat kost. U betaalt zelf voor de kosten van deze extra werkzaamheden.

Vaak vragen herstelbedrijven u een ‘Akte van Cessie’ te ondertekenen. Daarmee geeft u de verzekeraar toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen. Bent u niet of niet genoeg verzekerd of heeft u een eigen risico? Dan moet u dat deel van de schade zelf betalen.

U blijft de opdrachtgever
De schade-expert regelt het herstelbedrijf voor u, maar u blijft formeel de opdrachtgever. Dat betekent dat u het opdrachtformulier moet ondertekenen. Als er een eigen risico of btw-verrekening geldt, dan krijgt u daarvan de nota.

Uw schade duurzaam hersteld
Het herstelbedrijf helpt u professioneel, maar ook met oog voor het milieu en de samenleving. Het moet zo duurzaam mogelijk gebeuren. De herstel­bedrijven waar verzekeraars mee samenwerken voeren het keurmerk ‘Duurzaam Herstel’. De herstelbedrijven worden op duurzaamheid getoetst en voldoen aan strenge eisen.

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen, wordt soms een onderzoeksbureau ingeschakeld. De onderzoeker kan u vragen stellen over feiten en omstandigheden bij de schade. De kosten van dit onderzoek worden door de verzekeraar betaald. De onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen, die u kunt vinden op www.verzekeraars.nl.

Wilt u zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Dan kunt u daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen. Uw verzekeringsadviseur kan u hierover informeren. Deze kosten zijn in dat geval wel voor eigen rekening.

Uw schade wordt verder afgehandeld door bijvoorbeeld:

 • Het schadebedrag uit te betalen waar u vanuit uw verzekering recht op heeft. Hier kan het eigen risico nog vanaf gaan.
 • Te zorgen voor herstel in natura.

Vaak zijn er meerdere mogelijkheden voor schadeherstel. Beslis en handel niet overhaast. Bekijk samen met de schade-expert wat in uw situatie de beste aanpak is.

Heeft u een vraag over het herstellen van de schade? Neem dan contact op met het herstelbedrijf. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met de schade-expert.

Het herstelbedrijf dat uw schade komt herstellen, vraagt u een ‘Akte van Cessie’ te ondertekenen. Deze akte zorgt ervoor dat de rekening direct aan het herstelbedrijf wordt betaald door de verzekeraar en dat u geen bedrag hoeft voor te schieten (exclusief het eventuele eigen risico of het deel dat niet verzekerd is).

Bij een particulier woonhuis ouder dan twee jaar is slechts 6% btw verschuldigd voor schilder- en stukadoorswerk. De schilder vraagt u om een verklaring over de ouderdom van uw woning.

Bij bedrijven is de btw direct verrekenbaar met de belastingdienst. Btw valt niet onder de schade. Het herstelbedrijf brengt de btw rechtstreeks bij u in rekening.

Als u schade heeft, mag u van ons het volgende verwachten:

 • Wij regelen de schadebehandeling snel en deskundig.
 • Als de schade hersteld kan worden, kunnen we voor u een herstelbedrijf inschakelen.
 • We houden ons aan de afspraken die we met u hebben gemaakt in de polisvoorwaarden.
 • We houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft de kernwaarden en gedragsregels van financiële instel­lingen in deze gedragscode beschreven. U kunt de gedragscode lezen op www.verzekeraars.nl

Na een schade helpen wij u zo goed mogelijk. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk u aan een aantal regels te houden:

 • Zorg ervoor dat de schade niet groter wordt.
 • Verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen.
 • Geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen. Vraagt de schade-expert u om gegevens, zoals nota’s of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. De schade-expert kan de schade dan snel afhandelen.
 • Pleeg geen fraude. Bij fraude geeft de fraudeur een verkeerde voorstelling van zaken, om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan het veranderen van bedragen op nota’s, of meer declareren dan de daadwerkelijke schade. Als wij fraude constateren, dan nemen wij passende maatregelen.

Nadat de schade-expert langs is geweest of wanneer de schade is hersteld door het herstelbedrijf, willen wij graag weten hoe u dit heeft ervaren. Dit vragen we bij u uit door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor gebruiken wij het e-mailadres dat wij al hebben of het e-mailadres dat u aan de schade-expert of het herstelbedrijf heeft gegeven. Door uw terugkoppeling kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren

Meer informatie

Neem contact met ons op via 010 - 288 44 44 of stuur ons een e-mail.