Open menu

Schouten Zekerheid Assuradeuren

Bel 010 - 288 44 44 voor vragen of meer informatie.
Wij helpen u graag!

Klachtenregeling

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Stap 1: uw bemiddelaar

Uw bemiddelaar behartigt uw belangen en is uw eerste aanspreekpunt. Bespreek daarom uw ongenoegen eerst met uw bemiddelaar. Deze kan vaak voor een oplossing zorgen.

Stap 2: Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V.

Wanneer uw bemiddelaar uw verwachting niet waar maakt dan kunt u uw ongenoegen aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Wanneer deze behandeling niet naar wens is dan kunt u dat schriftelijk aan de directie kenbaar maken of direct contact opnemen.

Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. 
T.a.v. De Directie 
Postbus 8789 
3009 AT Rotterdam

De klachtenbrief dient schriftelijk en aangetekend gericht te zijn aan de directie. U ontvangt na het versturen van uw klacht binnen drie dagen een ontvangstbevestiging van ons. Binnen drie weken ontvangt u een inhoudelijke reactie.

Stap 3: KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

Mocht een klacht niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u vervolgens uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
T: 0900-fklacht of 0900-3552248 
E: info@kifid.nl

Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Mochten wij er samen niet uit komen, of indien u het advies van Kifid niet accepteert, dan kunt u zich wenden tot de Burgerlijke Rechter.

Meer informatie

Neem contact met ons op via 010 - 288 44 44 of stuur ons een e-mail.